Over

Over

Bestuur Stichting News About

Het bestuur van Stichting News About wil zich graag inzetten om direct en indirect de boodschap van Jezus Christus bekend te maken over de gehele wereld. Door het ondersteunen van personen en door gebruik te maken van de moderne media.

De bestuursleden van stichting News About zijn:

  • 1W.oSterrenburg is bestuurslid
  • 2L.oSpoor is bestuurslid
  • 3A.ovan  Dijk is voorzitter

Het bestuur van stichting News About ontvangt geen vergoeding of salaris voor de werkzaamheden. De ontvangen giften worden voor 95 tot 100% ingezet voor de doelstelling. De overige uitgaven betreffen de kosten die nodig zijn voor het in stand houden van de stichting (administratiesoftware, bankkosten en dergelijke).