Ons Plan

Ons Plan

Het beleidsplan van Stichting News About

  • het werk dat de instelling doet
  • de manier waarop de instelling geld werft
  • het beheer van het vermogen van de instelling
  • de besteding van het vermogen van de instelling

Het werk dat Stichting News About doet

Stichting News About ondersteund wereldwijd christenen en christelijke projecten, gericht op de volgende zaken;

  • Verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus, zowel face-to-face, maar ook via internet en andere media.
  • Het helpen van mensen in nood als gevolg van omstandigheden, natuurrampen en dergelijke
  • Het bieden van kansen voor kinderen en jongeren om een betere toekomst op te bouwen door (bij)scholing
  • Het ondersteunen van projecten waarbij medische zorg wordt geboden
  • Het ondersteunen van zorgvuldig geselecteerde andere stichtingen en organisaties die bovenstaande doelen bevorderen

De primaire doelstelling is dat middels deze projecten en personen de boodschap van Jezus Christus gedeeld wordt met andere mensen. Daarnaast kan dus ook praktische ondersteuning geboden worden op het vlak van scholing, gezondheid en dergelijke.

Onze stichting wil voornamelijk kleine projecten ondersteunen omdat daar goed zicht op te houden is en omdat er dan weinig overheadkosten gemaakt hoeven te worden. Waar mogelijk zal Stichting News About samenwerken met andere (kleinschalige) stichtingen om haar doelen te kunnen bereiken.

De overheadkosten worden voor de Stichting zo laag mogelijk gehouden. het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

De manier waarop Stichting News About geld werft

Stg. News About is afhankelijk van incidentele giften van personen, bedrijven en andere organisaties. Er wordt vooralsnog geen reclame gemaakt voor de stichting, maar vooral via het netwerk van de bestuursleden en overige betrokkenen worden de donaties geworven. Uiteraard is het mogelijk om per bank een donatie over te maken voor een project. Kijk op de pagina ‘contact‘ op onze website voor onze bankrekening.

Het beheer van het geld van de stichting

Veel geld is er nog niet in stichting News About . De ontvangen giften zullen wij beheren op de bankrekening en eventueel ook op een Paypal account (Bij voldoende middelen zal het saldo wat niet direct nodig is op een spaarrekening worden aangehouden). Gelden zullen niet worden belegd of op andere manier risicovol worden uitgezet.

De besteding van de ontvangen giften

De ontvangen giften van Stichting News About zullen binnen een periode van enkele dagen tot maximaal 1 jaar weer besteed worden aan de projecten waarvoor ze bestemd zijn. Belangrijk is dus als je geld wilt doneren aan Stg. News About, en je wil dat dit bij een specifiek project terecht komt, dat je het project vermeldt bij je overboeking.