Het belangrijkste nieuws!

Het belangrijkste nieuws!

News About gaat over het bijzondere nieuws wat ieder mens op z’n minst één keer gehoord moet hebben…

Het belangrijkste nieuws voor jou!

Voor veel westerse mensen is het vrijwel niet meer te geloven dat er een God bestaat. We willen alles verklaren door de wetenschap en denken vaak dat we voor veel zaken al een wetenschappelijke verklaring hebben. Toch weten we nog héél veel niet en hebben we nog geen antwoord op de meest essentiële vragen van het leven… Waarom bestaan we. Wat is het doel van ons leven.

Als we naar de mensen om ons heen kijken, naar de natuur, naar de aarde en het heelal, dan is het ongelofelijk hoe complex en vernuftig alles in elkaar zit. Niet alleen de hele wereld om ons heen is zéér gedetailleerd, heel veel zaken zijn ook afhankelijk van elkaar. Hoe meer je de natuur bestudeert, hoe meer je tot de conclusie zal komen dat het vrijwel onmogelijk is dat dit allemaal door toeval is ontstaan… Ook vele wetenschappers komen vaak tot de conclusie dat de wetenschappelijke verklaringen die er zijn, niet de essentie van onze oorsprong kunnen verklaren.

Toch wordt op de meeste scholen en universiteiten nog steeds uitgegaan van een evolutionistische oorsprong van het leven. Dat terwijl een fors deel van de wetenschappers twijfelt aan deze theorie. Misschien is het omdat een alternatief voor veel mensen niet wenselijk is… Zou er meer zijn? Zou er een God bestaan?

Uit persoonlijke ervaring weten wij dat deze God daadwerkelijk bestaat! Sterker nog, dat Hij niet alleen de schepper is van onszelf en alles wat we zien om ons heen, maar dat God betrokken is bij zijn schepping.

God heeft een geweldig staaltje werk geleverd met het maken van het het universum. De aarde is de kroon op dat werk. Echter hij heeft besloten in Zijn plan dat de mensen die hij gemaakt heeft, vrijheid van keuze hebben gekregen. Dat betekent dat je kan kiezen vóór Hem en te luisteren naar wat Zijn plan is met jouwe leven, maar je kan ook kiezen om Gods invloed in jouw leven te negeren. God zal die keuze respecteren, maar Hij zal er niet blij van worden.

Met de introductie van de keuzevrijheid kwam er voor God ook een dilemma… Ieder schepsel heeft namelijk de neiging om voor zichzelf te kiezen en in meerdere of mindere mate God daarmee te negeren en niet te handelen naar Zijn plan. Uiteindelijk leidt de menselijke natuur tot een verwijdering van God, en dat is nou net niet wat God zou willen.

Echter wanneer God al het rebelse gedrag van de mensen door de vingers zou zien, zou Hij geen geloofwaardig God meer zijn. Er moest dus iets gebeuren, waardoor God de mensen die wél een keuze voor Hem willen maken, en willen leven volgens Zijn plan, te kunnen vergeven voor de fouten die zij desondanks maken.

De bijzondere oplossing die God daarvoor heeft bedacht is het zenden van Zijn Zoon -in feite onderdeel van Gods drie-eenheid- naar de aarde. Gods Zoon, Jezus Christus, is de bemiddelaar geweest tussen de onkreukbare God en de falende mens.

Door een zondeloos leven te leven en door te sterven aan een kruis, heeft God via Zijn Zoon aangetoond hoeveel Hij houdt van de mensen en wat Hij over heeft om de mensen die Hem willen respecteren als hun schepper te kunnen redden van een gewis bestaan zónder God in dit leven én daarna.

Jezus Christus is gestorven aan het kruis en daarna ook weer opgestaan uit de dood. Hiermee heeft Hij aangetoond dat Hij sterker is dan de dood. Door te sterven heeft Hij de zonden van de mensen op zich genomen en daarmee de weg vrijgemaakt voor de mensen om een relatie met God te hebben.

Wanneer je gelooft dat God je schepper is en dat God door middel van het lijden en sterven van Zijn Zoon de weg vrij gemaakt heeft om -ondanks onze tekortkomingen- een eeuwige relatie met Hem aan te gaan,  dan staat niets je meer in de weg om een eeuwige relatie met Hem te beginnen.

Vertel God dat je Zijn aanbod aan wil nemen en dat Hij je in de toekomst mag inzetten voor Zijn plan. Hij zal je met open armen ontvangen en je verder leiden in dit leven en na dit leven mag je bij Hem in de hemel zijn.

De keuze is aan jou…

 

Misschien is deze uitleg allemaal een beetje kort door de bocht. In de bijbel kan je er veel meer over lezen en we dagen je dan ook uit om eens in de bijbel te gaan lezen. Een goede plek om te beginnen is het evangelie van Johannes. Ook zijn er diverse internetsites waar je verder kan lezen en waar je in contact kan komen met mensen om hier over door te praten. Bijvoorbeeld www.ikzoekgod.nl

 

Mocht je vragen hebben, of hier verder over willen praten, neem dat contact op via stichting@newsabout.nl